Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

25 maja 2011, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. (dalej "IRiESP - Korzystanie"). W związku z powyższym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Korzystanie, który w dniu 25 maja 2011 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP.

OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Korzystanie, niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz równocześnie poddaje przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.

OSP zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Korzystanie. Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 8 czerwca 2011 r.:

      1.   na adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl,

            lub

      2.   faksem pod numer: (22) 242 2192.

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Korzystanie. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej OSP.