Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP

8 listopada 2012, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/6/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Uprzejmie informujemy, że PSE Operator S.A. wykonujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planuje wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP). W związku z planowanymi zmianami IRiESP opracowano następujące projekty Kart aktualizacji:

a. nr CK/1/2012 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie),

b. nr CB/6/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP -  Bilansowanie).

Projekty kart, o których mowa powyżej, w dniu 8 listopada 2012 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zapewniając publiczny dostęp do projektu Karty aktualizacji CK/1/2012 IRiESP - Korzystanie oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/6/2012 IRiESP - Bilansowanie, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 22 listopada 2012 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse-operator.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2192 na które należy przekazywać uwagi.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag, co do zakresu projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP - Korzystanie i CB/6/2012 IRiESP – Bilansowanie, odpowiednio na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci lub Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/6/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, dostępnych na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.