Powrót

Komunikat OSP w sprawie projektu IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

18 maja 2010, 00:00

Komunikat OSP w sprawie projektu IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) w dniu 11 maja 2010 r. rozpoczął proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), dostosowanej do wymagań przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104).

Poddany procesowi konsultacji projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, w tym wszystkie jego części i załączniki zostały opublikowane na stronie internetowej OSP w formacie PDF, umożliwiającym swobodną edycję poszczególnych, dowolnych fragmentów projektu IRiESP.
Zważywszy na zgłaszane przez użytkowników systemu wnioski, Operator Systemu Przesyłowego w dniu 14 maja 2010 r., na swojej stronie internetowej, udostępnił wykaz i zakres zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), w związku z rozpoczętym z dniem 11 maja 2010 r. procesem konsultacji projektu IRiESP.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników systemu, OSP, wraz z niniejszym komunikatem, publikuje na swojej stronie internetowej projekt IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, w formacie procesora tekstu Microsoft Office Word (format DOC).