Powrót

Komunikat OSP w sprawie publikacji standardowych specyfikacji technicznych dla aparatów i urządzeń dla sieci przesyłowej najwyższych napięć.

18 czerwca 2007, 00:00

Komunikat OSP w sprawie publikacji standardowych specyfikacji technicznych dla aparatów i urządzeń dla sieci przesyłowej najwyższych napięć.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca  2007 roku na stronie internetowej http:/www.pse.pl zostały opublikowane w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych wybrane specyfikacje techniczne dla aparatów i urządzeń instalowanych w sieci przesyłowej najwyższych napięć.Powyższe standardowe specyfikacje techniczne są zamieszczone na stronie internetowej PSE-Operator S.A. w katalogu Standardy sieci przesyłowej/Standardowe Specyfikacje Techniczne.
Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag dotyczących w/w standardów na podane poniżej kontakty:

1. na adres e-mailowy: standardy.sp@pse-operator.pl

2. pocztą na adres:
PSE-Operator S.A.
Departament Infrastruktury Sieciowej
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa

3. faxem na numer (22) 693 23 55.