Powrót

Komunikat OSP w sprawie Standardów WIRE 10.0 - wersji roboczej

1 października 2009, 00:00

Komunikat OSP w sprawie Standardów WIRE 10.0 - wersji roboczej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 10.0. – wersja robocza oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 6.0.  Nowa wersja standardów obejmuje zmiany związane z  wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP-Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 01 grudnia 2009.

Zmiany związane z Kartą aktualizacji nr B/9/2008 IRiESP-Bilansowanie dotyczą:

  • wprowadzenia na Rynku Bilansującym nowych dokumentów związanych z obsługą transakcji handlowych zawieranych na rynku dnia bieżącego.
  • dodania nowego typu potwierdzenia biznesowego typu IOD o kodzie NP_NP związanego z obsługą dokumentów zgłoszeniowych przesyłanych w ramach rynku dnia bieżącego
  • wprowadzenia nowych typów dokumentów związanych z informowaniem Operatorów Rynku przez OSP o zaistniałych w systemie zdarzeniach.

Ponadto wprowadzone zostały  zmiany polegające na:

  • zmianie struktury dokumentu RHER polegającej na rozszerzeniu zwartości informacyjnej o dane związane z wymianą energii pomiędzy OSD.
  • określeniu wartości A01 jako dopuszczalnej wartość dla dziedziny ObjectAgregationType dla dokumentów związanych z wymianą międzysystemową.
  • zmianie kodu PSE Operator S.A. według systemu kodowania ETSO na 10XPL-TSO------P
  • uszczegółowieniu opisu komunikatu COA w zakresie przekazywania czasu stempla.
  • wprowadzeniu odrębnego pliku definicji wspólnych dla systemu WIRE, w związku, z czym w schematach walidacji zmieniono odwołanie z OSPDEF.xsd na  OSPDEF-WIRE.xsd.
  • zmienianie definicji dziedziny tDtCzas w pliku OSPDEF-WIRE.xsd tak aby nie dopuszczała przesłania wartości pustych oraz ograniczono dziedzinę tPomiar do 8 znaków.

Operatorzy Rynku są zobowiązani do dostosowania systemów WIRE/UR do współpracy z systemem WIRE OSP zgodnie z terminami wskazanymi w Procedurze wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 6.0.