Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP z dnia 10 sierpnia 2015 r. z godz. 10:25

10 sierpnia 2015, 00:00

Komunikat OSP z dnia 10 sierpnia 2015 r. z godz. 10:25
Komunikat z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na polecenie OSP.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z obniżeniem dostępnych rezerw zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości, na podstawie art. 11c ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm., dalej „Ustawa”), w możliwych do przewidzenia warunkach pracy sieci, stwierdziły wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w rozumieniu postanowień art. 3 pkt 16d) Ustawy i z dniem 10 sierpnia od godz. 10 wprowadziły ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na obszarze całego kraju.

Komunikat radiowy określający stopień zasilania określony dla poszczególnych stref doby oraz obszar obowiązywania ograniczeń został nadany w programie 1 Polskiego Radia o godz. 7.55. Kolejny komunikat radiowy będzie nadany o godzinie 19.55.

OSP informuje, że służby dyspozytorskie OSP we współpracy ze służbami dyspozytorskimi operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, służbami ruchowymi wytwórców i odbiorców końcowych, podejmują na bieżąco działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, o których mowa w art. 11d Ustawy, w sposób powodujący, jak najmniejsze zakłócenia w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej i w zakresie niezbędnym do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art.56 ust.1 pkt 19 Ustawy karze pieniężnej podlega ten kto nie przestrzega poleceń wydanych przez OSP zgodnie z art. 11 d ust. 1 i 2. Ustawy.

OSP informuje, że o wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i wprowadzonych ograniczeniach powiadomił Ministra Gospodarki oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie żart 11 c ust. 3 Ustawy. Ponadto, OSP zgłosił Ministrowi Gospodarki konieczność wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na podstawie art. 11 ust. 7 Ustawy.