Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP z dnia 15.05.2024 r. dotyczący wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie Zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych

15 maja 2024, 18:28

Komunikat OSP z dnia 15.05.2024 r. dotyczący wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie Zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że zgodnie z komunikatem z dnia 20.03.2024 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych projektu Zasad zawieszania i‍ przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w ‍okresie zawieszenia działań rynkowych (dalej „Zasady”), w dniu 22.04.2024 r. zakończyły proces konsultacji społecznych ww. dokumentu.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji społecznych, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 7 w związku z art. 4 ust. 2 lit. e) i f) oraz art. 4 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. U. UE L 312 z 28.11.2017, str. 54) oraz art. II ust.1 lit. c) aktualnie obowiązujących Zasad, Zasady opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji społecznych wraz z dokumentem wyjaśniającym oraz raportem z procesu konsultacji społecznych.

Zasady po przeprowadzonym procesie konsultacji społecznych, dokument wyjaśniający oraz raport z procesu konsultacji społecznych projektu Zasad, zostały w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszczone na stronie internetowej PSE S.A. w zakładce „Dokumenty”.