Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP z dnia 20.03.2024 r. dotyczący projektu Zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych

20 marca 2024, 15:30

Komunikat OSP z dnia 20.03.2024 r. dotyczący projektu Zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji społecznych projektu Zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują zmianę:

Zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych. Na‍ podstawie: art. 36 ust. 1 i art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej „Zasady”).

W związku z powyższym, OSP opracował projekt Zasad, który został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”.

Jednocześnie, wypełniając obowiązek wynikający z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z‍ dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. U. UE L 312 z 28.11.2017 r., str. 54 z późn. zm.), zapewniając publiczny dostęp do projektu Zasad, OSP informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 22.04.2024 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - rynekbilansujacy@pse.pl, na który należy przekazywać uwagi do projektu Zasad.

Prosimy o zgłaszanie uwag w wersji edytowalnej odpowiednio na formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Zasad. Na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej prosimy również przesłać formularz podpisany zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi. Jednocześnie zastrzegamy, iż uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie, bądź też w innej formie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

Dodatkowo, w celach wyłącznie informacyjnych, wraz z niniejszym komunikatem OSP publikuje niebędący przedmiotem konsultacji społecznych dokument wyjaśniający do projektu Zasad.