Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa URE zmian WDB

8 listopada 2023, 13:58

Komunikat OSP z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa URE zmian WDB

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.744.19.2023.JPa2 z dnia 3 listopada 2023 r. postanowił:

  • Zmienić decyzję o znaku DRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca 2020 r. z późn. zm., poprzez zatwierdzenie zmian Warunków Dotyczących Bilansowania (dalej „WDB”) określonych w Zmianach nr 9/2023 WDB;
  • Ustalić termin wejścia w życie zmian WDB, o których mowa w pkt 1, na 7 (siódmy) dzień po dniu opublikowania decyzji Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, tj. na 13 listopada 2023 r.

Mając powyższe na uwadze OSP, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, na swojej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”, zamieszcza:

  • Decyzję Prezesa URE;
  • Zmiany nr 9/2023 WDB;
  • Tekst ujednolicony WDB uwzględniający zmiany wprowadzone Zmianami nr 9/2023 WDB obowiązujący od 13 listopada 2023 r.