Powrót

Komunikat PSE-Operator S.A w sprawie przywrócenia zasilania Szczecina

8 kwietnia 2008, 00:00

Komunikat PSE-Operator S.A w sprawie przywrócenia zasilania Szczecina
PSE-Operator S.A. informuje, że po usunięciu uszkodzeń, relacja 220 kV Krajnik-Police została przywrócona do pracy. Napięcie do stacji 220/110 kV Glinki zostało podane o godz. 17:05, a do stacji 220/110 kV Police - o godz. 17:08. Powyższe umożliwia pełną odbudowę zasilania na terenie   Szczecina, w tym uruchomienie lokalnych elektrociepłowni i pracę Zakładów Chemicznych w Policach.

PSE-Operator S.A. informuje jednocześnie, że ciągle nie zostało zakończone usuwanie uszkodzeń na liniach 110 kV w relacjach: Szczecin-Dąbie, Pomorzany-Morzyczyn oraz linii 220 kV w relacji Morzyczyn-Police. Do czasu uruchomienia co najmniej jednej z ww. linii zasilanie Szczecina nie będzie spełniać obowiązujących kryteriów niezawodności.

Do badania awarii powołana została specjalna Komisja.