Powrót

Komunikat PSE S.A. w sprawie publikacji informacji dotyczących międzyoperatorskiej wymiany międzysystemowej

29 sierpnia 2014, 00:00

Komunikat PSE S.A. w sprawie publikacji informacji dotyczących międzyoperatorskiej wymiany międzysystemowej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zawiadamiają, że od dnia 29 sierpnia 2014 r. na stronie internetowej Operatora, w zakładce Dane Systemowe, publikowane są informacje dotyczące międzyoperatorskiej wymiany międzysystemowej.W ramach publikowanych danych podawane są godzinowe wolumeny dostaw energii elektrycznej z wyszczególnieniem kierunków przepływu energii oraz operatora systemu przesyłowego, z którym dostawy te są realizowane. W kolumnie „Suma” została zamieszczona łączna ilość energii elektrycznej w ramach międzyoperatorskiej wymiany międzysystemowej. Reprezentuje ona zmianę zapotrzebowania na energię elektryczną w  polskim systemie elektroenergetycznym spowodowaną realizacją tej wymiany.

Informacje o międzyoperatorskiej wymianie międzysystemowej dotyczące danej godziny będą publikowane niezwłocznie po podjęciu decyzji o jej realizacji. W przypadkach, gdy decyzje te będą korygowane, to odpowiedniej aktualizacji będą również podlegać publikowane dane.

Na stronie internetowej, oprócz wspomnianych powyżej informacji aktualnych, zostały również opublikowane dane historyczne dotyczące dostaw energii elektrycznej zrealizowanych w ramach międzyoperatorskiej wymiany międzysystemowej w okresie od  1 stycznia 2014 r. do 28 sierpnia 2014 r.

Wyżej wymienione informacje dotyczące międzyoperatorskiej wymiany międzysystemowej dostępne są pod poniższym linkiem: