Powrót

Komunikat w sprawie aktualizacji w ramach standardów stacji \"Standardu budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych WN\"

26 lipca 2006, 00:00

Komunikat w sprawie aktualizacji w ramach standardów stacji \"Standardu budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych WN\"
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 26 Lipca 2006r. w sprawie aktualizacji w ramach standardów stacji \"Standardu budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych WN\"

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą NR 207/59/2006 Zarządu PSE-Operator S.A. z dnia 20 Lipca 2006 roku na stronie internetowej http:/www.pse.pl w dniu 26 Lipca 2006 r. zostanie opublikowany w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych zaktualizowany wymieniony poniżej dokument:

„Standard budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych WN, Lipiec 2006”

Powyższe standardowe specyfikacje funkcjonalne będą zamieszczone na stronie PSE-Operator S.A. w katalogu Standardy sieci przesyłowej.

Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag dotyczących w/w standardów na podane poniżej kontakty:

 1. na adres e-mailowy: standardy.sp@pse-operator.pl
 2. pocztą na adres:
  PSE-Operator S.A.
  Departament Infrastruktury Sieciowej
  ul. Mysia 2
  00-496 Warszawa
 3. faxem na numer (22) 693-2355.