Powrót

Komunikat w sprawie awarii sieci elektroenergetycznych w zachodniej Polsce

4 lipca 2009, 19:42

Komunikat w sprawie awarii sieci elektroenergetycznych w zachodniej Polsce
W dniu 4 lipca 2009 w godzinach południowych w wyniku samoczynnego wyłączenia trzech linii 220 kV (w tym jednej dwutorowej) w zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego doszło do znacznego obniżenia napięcia w kilku stacjach zasilających lokalną sieć dystrybucyjną w rejonie Poznania, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Stan normalny pracy sieci przesyłowej został przywrócony około godziny 15:30. Z informacji uzyskanych od operatorów systemów dystrybucyjnych wynika, że doszło również do wyłączenia kilku linii 110 kV oraz utraty zasilania części odbiorców końcowych. Dla ustalenia przyczyn i przebiegu zdarzenia została powołana specjalna komisja.

Zdarzenie dotknęło obszar kraju o obniżonej pewności zasilania z uwagi na trudności w zakończeniu niezbędnej rozbudowy sieci 400 kV. W szczególności dotyczy to dokończenia budowy linii 400 kV Ostrów – Plewiska, która jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w zachodniej części kraju. Do czasu uruchomienia wyżej wymienionej linii utrzymywać się będzie wysokie ryzyko wystąpienia zdarzeń podobnego typu.