Powrót

Komunikat w sprawie Karty aktualizacji nr B/4/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

7 listopada 2007, 00:00

Komunikat w sprawie Karty aktualizacji nr B/4/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-14(17)/2007/RGa z dnia 30 października 2007 r., postanowił:

1) zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zmienioną późniejszymi decyzjami: nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., nr DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(10)/2007 z dnia 15 maja 2007 r. oraz  nr DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r.) poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, określonych w Karcie aktualizacji nr B/4/2007 z dnia 22 października 2007 r. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi;

2) ustalić termin wejścia w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, określonych w Karcie aktualizacji nr B/4/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, na dzień 1 stycznia 2008 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt. 1.4.13. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej: „IRiESP-Bilansowanie”), Operator Systemu Przesyłowego w dniu 7 listopada 2007 r. publikuje na swojej stronie internetowej pod adresem www.pse.pl, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Kartę aktualizacji nr B/4/2007 IRiESP-Bilansowanie. Operator Systemu Przesyłowego informuje ponadto, że zmiany IRiESP-Bilansowanie określone ww. Kartą aktualizacji nr B/4/2007 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.