Powrót

Komunikat w sprawie opracowania Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2006, 2007 i 2008r.

30 listopada 2005, 00:00

Komunikat w sprawie opracowania Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2006, 2007 i 2008r.
PSE-Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym. Plan ten zawiera następujące grupy danych: dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych. Okresy ograniczeń sieciowych zostały skoordynowane z harmonogramami remontów jednostek wytwórczych.Na stronie internetowej pod adresem www.pse.pl są publikowane prognozowane bilanse mocy na poszczególne miesiące 2006, 2007 i 2008r. Wytwórcy dysponujący JWCD otrzymają dodatkowo dane odnośnie ograniczeń sieciowych na 2006 rok dotyczących ich jednostek wytwórczych.