Powrót

Komunikat w sprawie publikacji - Standardowych specyfikacji funkcjonalnych budowy stacji elektroenergetycznych

23 listopada 2005, 00:00

Komunikat w sprawie publikacji - Standardowych specyfikacji funkcjonalnych budowy stacji elektroenergetycznych
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą NR 334/80/2005 Zarządu PSE-Operator S.A. z dnia 14 listopada 2005 r. na stronie internetowej http:/www.pse.pl w dniu 23 listopada 2005 zostały opublikowane Standardowe specyfikacje funkcjonalne budowy stacji elektroenergetycznych wymienione poniżej:

1. „1. Standardowa specyfikacja funkcjonalna. Krajowy System Elektroenergetyczny”,
2. „2.1 Standardowa specyfikacja funkcjonalna. Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”,
3. „2.3. Standardowa specyfikacja funkcjonalna. Zabezpieczenia, automatyka, pomiary i układy obwodów wtórnych”,
4. „Standardowe wymagania budowlane dla obiektów stacyjnych należących do PSE SA”,
5. „Standardowa specyfikacja funkcjonalna. Algorytmy blokad łączeniowych w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110kV”.

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie kolejnych standardów budowy stacji i linii elektroenergetycznych, które będą zamieszczane na stronie PSE-Operator S.A.
Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag dotyczących w/w standardów na podane poniżej kontakty:

1. na adres e-mailowy: standardy.sp@pse-operator.pl
2. pocztą na adres:
PSE-Operator S.A.
Departament Infrastruktury Sieciowej
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
3. faxem na numer (22) 693-2355.