Powrót

Komunikat w sprawie wysyłania dokumentu BPKDH

10 lipca 2006, 00:00

Komunikat w sprawie wysyłania dokumentu BPKDH
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że począwszy od dnia 12.07.2006  zaprzestaje jednoczesnego wysyłania dokumentów BPKDH i BPKDH_t.Od dnia 12.07.2006 do Operatorów Rynku wysyłany będzie tylko jeden dokument o kodzie BPKDH (obecny dokument BPKDH_t ). W nowym dokumencie zmieni się ponadto nazwa jednego z tagów z BPKDH_t na BPKDH. Do publikowanego komunikatu, na stronie internetowej OSP www.pse.pl, załączone zostały dokumenty zawierające zawartość informacyjną wysyłanego od dnia 12.07.2006 dokumentu BPKDH , jego przykładowy XML oraz schemat walidacji.