Powrót

Komunikat w sprawie zakłóceń na stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Gdańsk

16 maja 2012, 00:00

Komunikat w sprawie zakłóceń na stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Gdańsk
W dniu 14 maja 2012 r. w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Gdańsk, będącej własnością PSE Operator SA, wystąpiły zakłócenia, które spowodowały krótkotrwałe ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej dla części odbiorców znajdujących się na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENERGA Operator - Oddział Gdańsk.Bezpośrednio po wystąpieniu zakłóceń służby techniczne PSE Operator SA  i Energa Operator SA przystąpiły do likwidacji zakłócenia. Zasilanie odbiorców  zostało przywrócone po kilkudziesięciu minutach. Informujemy, że przyczyny zakłócenia zostały zdiagnozowane i podjęto niezbędne działania mające zapobiec tego typu sytuacjom w przyszłości.