Powrót

Komunikat w sprawie zatwierdzenia Karty aktualizacji IRiESP nr 2/2005

30 listopada 2005, 00:00

Komunikat w sprawie zatwierdzenia Karty aktualizacji IRiESP nr 2/2005
Uprzejmie informujemy, że Zarząd PSE-Operator S.A. po zapoznaniu się z wynikami procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 2/2005, zatwierdził Kartę aktualizacji nr 2/2005 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, opracowaną w związku z koniecznością aktualizacji od dnia 1 stycznia 2006r. wartości następujących parametrów cenowych, stosowanych w rozliczeniach na rynku bilansującym:
  1. ceny maksymalnej wytwarzania wymuszonego CWMAX, wykorzystywanej przy wyznaczaniu ceny rozliczeniowej korekty pozycji kontraktowej CRK;
  2. rocznej ceny energii elektrycznej Cor, wykorzystywanej przy wyznaczaniu cen rozliczeniowych odchylenia CROSMIN i CROZMAX.

Karta aktualizacji nr 2/2005 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Karta aktualizacji nr 2/2005 IRiESP oraz Raport OSP z konsultacji Karty aktualizacji nr 2/2005 IRiESP, zawierający uwagi nadesłane przez uczestników rynku wraz z odpowiedziami OSP, zostały zamieszczone na stronie internetowej Operatora Systemu Przesyłowego pod adresem www.pse.pl.