Powrót

Laur Białego Tygrysa dla PSE Operator

16 listopada 2012, 00:00

Laur Białego Tygrysa dla PSE Operator
Nagroda została przyznana za wzorcowe zrealizowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 oraz innowacyjne, społecznie akceptowalne i skuteczne działania w obszarze komunikacji społecznej projektu Polska – Litwa.PSE Operator S.A. otrzymał Laur Białego Tygrysa 15 listopada br., podczas Gali Laureatów wieńczącej V Konferencję Problemową ENERGETYKON 2012. Kryształową statuetkę, w imieniu Zarządu PSE Operator, odebrał Grzegorz Tomasik, Członek Zarządu Spółki.

Laur Białego Tygrysa to wyróżnienie przyznawane producentom, inwestorom, dystrybutorom i wszystkim tym, którzy wprowadzają nowatorskie rozwiązania służące polskiej elektroenergetyce oraz społeczeństwu. Nagradzane są innowacyjne wyroby oraz rozwiązania z zakresu organizacji pracy, marketingu i obsługi klientów, a także ekologii i ochrony środowiska.

Dla bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego podczas tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim była organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, wymagane było uruchomienie nowych obiektów elektroenergetycznych – trzech linii i jednej stacji:

  • Linii od stacji 400+110 kV Pasikurowice do stacji 400/110 kV Wrocław,
  • Stacji elektroenergetyczną 400/110 kV Wrocław,
  • Linii 400 kV Ostrów – Plewiska, w tym relację 400 i 220 kV Plewiska – Kromolice,
  • Linii Kromolice – Pątnów wybudowaną po trasie linii 220 kV Plewiska – Konin w relacji Kromolice – Konin na napięciu 220 kV.

Zrealizowane w ramach przygotowań do EURO 2012 inwestycje pozwoliły na dostarczanie energii elektrycznej z elektrowni systemowych Bełchatów, Opole, PAK (Pątnów, Adamów, Konin) i Turów do węzłów sieci przesyłowej zasilających aglomeracje będące miastami gospodarzami rozgrywek.

Kapituła przyznająca nagrodę doceniła fakt, że zadania inwestycyjne podjęte przez PSE Operator nie tylko zostały bardzo sprawnie przeprowadzone, ale – przede wszystkim - zagwarantowały bezawaryjne zaopatrzenie w energię elektryczną aglomeracji wrocławskiej i poznańskiej, miast gospodarzy EURO - mówi Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE Operator.

Z kolei projekt Polska – Litwa, który uznany za jeden z priorytetowych w Unii Europejskiej i umieszczony na liście projektów o kluczowym znaczeniu dla rozwoju europejskiego rynku energii elektrycznej, jest największą inwestycją, jaką kiedykolwiek podjęto w polskich sieciach przesyłowych. Jest realizowany na terenie czterech województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Zaplanowane linie elektroenergetyczne przebiegać będą przez kilka tysięcy nieruchomości oraz przez „Zielone Płuca Polski”, tereny z dużą powierzchnią obszarów chronionych „Natura 2000”. Nakłada to na inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. oraz działających z jego upoważnienia wykonawców, szczególny obowiązek dochowania ogromnej staranności na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, od planowania poprzez przygotowanie i realizację, aż do rozliczenia inwestycji. Wymaga to stosowania innowacyjnych rozwiązań, nie tylko w zakresie najnowszych technologii stosowanych przy projektowaniu oraz budowie linii i stacji elektroenergetycznych, ale i szczególnego podejścia  do komunikacji społecznej - podkreślaHenryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE Operator S.A.

Podjęliśmy szereg działań informacyjnych i edukacyjnych oraz nawiązaliśmy kontakty z lokalnymi władzami samorządowymi. Dzięki temu uzyskaliśmy nie tylko szersze możliwości przedstawienia korzyści płynących z tej inwestycji, ale również lepiej zrozumieliśmy obawy i oczekiwania społeczności lokalnej. Bezpośrednie relacje sprawiły, że pozyskaliśmy większą akceptację społeczną dla tego istotnego dla naszego kraju i całej Europy projektu – dodaje Prezes Zarządu.

V Konferencja Problemowa ENERGETYKON 2012 Energia–Klimat–Gospodarka–Społeczeństwo była kontynuacją rozpoczętej w ubiegłym roku debaty wybitnych polskich energetyków naukowców i menadżerów z przedstawicielami samorządów lokalnych. Organizatorami wydarzenia są Agencja Promocji Energii oraz redakcja czasopisma „ENERGIA” i portal energetykon.pl.