Powrót

Lista agencji ratingowych honorowanych przez OSP wraz z warunkami akceptacji przyznawanych przez nie ocen

31 maja 2006, 00:00

Lista agencji ratingowych honorowanych przez OSP wraz z warunkami akceptacji przyznawanych przez nie ocen
Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku przedkładania zabezpieczenia należytego wykonania umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, w przypadku posiadania przez dane przedsiębiorstwo akceptowanego ratingu nadanego przez jedną z honorowanych przez PSE-Operator S.A. agencji ratingowych.PSE-Operator S.A. honoruje oceny ratingowe nadane przez poniższe agencje ratingowe:
 1. Standard & Poor’s
 2. Moody’s Inwestors Service Ltd
 3. Fitch ratings

PSE-Operator S.A. akceptuje, jako aktualną ocenę ratingową przyznaną przez agencję ratingową, na poziomie BBB lub wyższym, jedną z ocen ratingowych wymienionych poniższej:

 1. W przypadku agencji Standard and Poor\'s:
  • ocenę długoterminowego, kredytowego ratingu przedsiębiorstwa (Long-Term Issuer Credit Ratings) na poziomie BBB lub wyższym lub
  • ocenę długoterminowego ratingu kondycji finansowej przedsiębiorstwa (Long-Term Insurer Financial Strength Ratings) na poziomie BBB lub wyższym.
 2. W przypadku agencji Moody’s Investors Service Ltd:
  • ocenę ratingu przedsiębiorstwa (Issuer Rating) na poziomie A lub wyższym lub
  • ocenę ratingu kondycji finansowej przedsiębiorstwa (Bank Financial Strength Ratings) na poziomie B lub wyższym
 3. W przypadku agencji Fitch ratings:
  • ocenę długoterminowego ratingu w walucie międzynarodowej podmiotu na poziomie BBB lub wyższym lub
  • ocenę długoterminowego ratingu w walucie krajowej podmiotu na poziomie BBB lub wyższym.