Powrót

Lista sygnałów dla stacji elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110kV

6 listopada 2008, 00:00

Lista sygnałów dla stacji elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110kV
Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 listopada 2008 roku na stronie internetowej został opublikowany w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych standard: Lista sygnałów dla stacji elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110kV.

Powyższa standardowa specyfikacja funkcjonalna zamieszczona została na stronie PSE-Operator S.A. w katalogu Standardy sieci przesyłowej/Standardy STACJI ELEKTROENEGETYCH.

Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag dotyczących w/w standardów na podane poniżej kontakty:

  1. na adres e-mailowy: standardy.sp@pse-operator.pl
  2. pocztą na adres:

PSE-Operator S.A.
Departament Infrastruktury Sieciowej
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa

faxem na numer (22) 693-2355.