Powrót

Maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc

9 lutego 2012, 00:00

Maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc
We wtorek – 7 lutego 2012 r. w okresie wieczornego szczytu obciążenia (godz.17:30) wystąpiło kolejne maksymalne zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na moc, które wyniosło 25 845 MW. Zapotrzebowanie ze szczytu wieczornego jest najwyższym w historii Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Poprzednie najwyższe zapotrzebowanie odnotowano dnia 06.02.2012 i wyniosło 25 777 MW.

W 2011 r. maksymalne zapotrzebowanie na moc elektryczną wystąpiło 22 grudnia i wyniosło 24 780 MW, a rekordowe zapotrzebowanie na moc w 2010 r. wystąpiło 26 stycznia – 25 449 MW

Mimo tak dużego obciążenia, wywołanego bardzo niską temperaturą powietrza, skutkującą wysokim zapotrzebowaniem na energię elektryczną ze strony odbiorców, Krajowy System Elektroenergetyczny pracował poprawnie, z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Rezerwy mocy były utrzymane na wymaganym poziomie. PSE Operator w pełni zaspokoił potrzeby zarówno przemysłu, jak i drobnych odbiorców. Nie było żadnych ograniczeń w poborze mocy ani wyłączeń odbiorców spowodowanych brakiem mocy w systemie elektroenergetycznym.

Spółka PSE Operator wywiązała się również ze wszystkich zobowiązań w zakresie wymiany z Niemcami, Czechami i Słowacją. Zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej udostępniane są w ramach przetargów dobowych na poziomie uzależnionym od przewidywanej sytuacji bilansowej. - PSE Operator zrealizował wszystkie kontrakty handlowe zgłoszone do Operatora Systemu Przesyłowego w ramach udostępnionych zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej – powiedział dr Jerzy Dudzik, dyrektor Krajowej Dyspozycji Mocy.

Z informacji nadsyłanych do KDM wynika, że elektrownie pracują w sposób prawidłowy. Zachowane zapasy węgla na dzień 7 lutego br. w wysokości około 6,2 mln ton wystarczyłyby na 36 dni pracy, a więc na poziomie przekraczającym wymagania ustawowe.