Powrót

Modyfikacjia harmonogramu wprowadzania zmian w systemach komunikacyjnych WIRE i SOWE

12 października 2007, 00:00

Modyfikacjia harmonogramu wprowadzania zmian w systemach komunikacyjnych WIRE i SOWE
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku ze zmianą daty wdrożenia nowych standardów technicznych systemów WIRE wer 8.0. oraz SOWE wer. 5.0. po stronie węzła centralnego OSP, zmodyfikowane zostały harmonogramy wprowadzania zmian w systemach komunikacyjnych WIRE i SOWE zawarte w opublikowanych w dniu 20.08.2007 na stronie internetowej www.pse.pl procedurach wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu SOWE wer. 3.0.  oraz WIRE wer. 4.0.

Obowiązujące harmonogramy wprowadzania zmian w systemach komunikacyjnych systemów WIRE i SOWE stanowią załączniki do ww. Komunikatu OSP.