Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Największa w branży energetycznej sesja dialogowa z interesariuszami

10 czerwca 2014, 00:00

Największa w branży energetycznej sesja dialogowa z interesariuszami
PSE przeprowadziły panel konsultacyjny z udziałem przedstawicieli administracji, samorządów, nauki oraz szkolnictwa wyższego, partnerów, organizacji branżowych i społecznych, a także mediów. To pierwszy dialog PSE z otoczeniem poświęcony opracowaniu Raportu Zrównoważonego Rozwoju Spółki.

Panel odbył się w siedzibie firmy PSE w Konstancinie-Jeziornie. Spotkanie zostało przeprowadzone zgodnie ze standardem prowadzenia dialogu AA1000 SES. Wzięło w nim udział ponad 50 przedstawicieli kluczowych dla  Spółki interesariuszy, reprezentujących różne środowiska. Podczas spotkania, PSE zaprezentowały strategię zrównoważonego rozwoju, stanowiącą integralną część strategii biznesowej Spółki.

Nasza Spółka podejmuje i realizuje szereg działań w ramach projektów strategicznych oraz działalności operacyjnej, które wpisują się w istotę zrównoważonego rozwoju. Uznaliśmy, że  chcemy również usankcjonować funkcjonowanie tego modelu w naszej organizacji, zgodnie ze  światowymi standardami. Dlatego zdefiniowaliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju PSE i  przyjęliśmy Program jej realizacji oraz przystąpiliśmy do procesu opracowania pierwszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju za lata 2012 -2013- podkreślił podczas wystąpienia Henryk Majchrzak, Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Cześć warsztatową w ramach panelu poprowadziła firma doradcza PwC. Podczas tej części spotkania uczestnicy podzielili się swoimi opiniami i oczekiwaniami w zakresie działań PSE na rzecz zrównoważonego rozwoju na najbliższe lata, wynikających ze strategii zrównoważonego rozwoju, w  szczególności wskazali istotne - z ich perspektywy - tematy, które powinny zostać ujęte w  Raporcie. Wśród zgłoszonych oczekiwań znalazły się kwestie związane z zaprezentowaniem m.in.: wkładu PSE w zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa nt. funkcjonowania systemu i roli PSE, zasad prowadzenia inwestycji i dialogu ze społecznościami lokalnymi, w tym umieszczania dobrych przykładów współpracy, a także programów rozwoju zawodowego pracowników oraz mierników efektywności tych działań.

Podsumowaniem panelu będzie raport prezentujący jego przebieg i wyniki, który posłuży do przygotowania właściwej struktury Raportu Zrównoważonego Rozwoju za lata 2012-2013. Dodatkowo, PSE udostępniły na stronie internetowej Spółki (pod adresem:www.pse.pl) ankietę dotyczącą kwestii istotnych do opracowania raportu społecznego. Wnioski z ankiety staną się częścią raportu podsumowującego panel.

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE zostanie przygotowany według najnowszego standardu raportowania Global Reporting Initiative w wersji G4.

Biuro Komunikacji