Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Nowa strategia Monitorowania rynku bilansującego

16 lipca 2019, 13:54

Nowa strategia Monitorowania rynku bilansującego

W dniu 1 lipca 2019 r. Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. przyjęło nową strategię monitorowania RB w celu identyfikacji podejrzeń Naruszeń REMIT. Aktualizacja strategii wprowadza monitorowanie bieżące dwóch nowych obszarów:

  • Monitorowanie nietypowych transakcji wykorzystujących mechanizmy RB do osiągnięcia celów sprzecznych z podstawową funkcją RB jako rynku technicznego, w szczególności transakcji spełniających przesłanki tzw. wash trade, czyli zawierania transakcji sprzedaży lub zakupu energii w przypadku, gdy nie ma zmian w korzyściach lub ryzyku rynkowym, lub gdy korzyści lub ryzyko rynkowe są przenoszone między stronami działającymi w porozumieniu lub w zmowie;
  • Transmission capacity hoarding – niewykorzystanie zaalokowanych zdolności przesyłowych na połączeniach międzysystemowych, na których PSE prowadzi przetargi na zdolności przesyłowe, czyli na połączeniu PSE S.A. i NEK UKRENERGO.

Oprócz obszarów wskazanych powyżej monitorowanie bieżące prowadzone jest również w obszarach wymienionych poniżej (zgodnie z informacjami przekazanymi na spotkaniu z dnia 19.12.2018 r. – link do materiałów ze spotkania). W ramach aktualizacji strategii wprowadzono w nich usprawnienia oraz uszczegółowiono kryteria analizy na podstawie dotychczas zebranych doświadczeń.

Obszary objęte bieżącym monitorowaniem:  

  • Wykorzystanie informacji wewnętrznej, tj. zawieranie transakcji na RB z wykorzystaniem informacji wewnętrznej, w szczególności w zakresie przedłużenia lub skrócenia czasu remontu jednostki wytwórczej oraz zgłaszanych, z celowym opóźnieniem, komunikatów UMM (ang. Urgent Market Messages);
  • Poprawność kalkulacji cen za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej oraz cen za uruchomienie jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, tj. monitorowanie nadużyć polegających na aktualizacji ceny do poziomu odbiegającego od kosztów zmiennych wytwarzania (CW) lub pojedynczego uruchomienia (CU) ponoszonych przez daną jednostkę, braku aktualizacji ceny CW, CU przy zmieniających się warunkach rynkowych lub bezzasadnym odrzuceniu aktualizacji przez OSP;
  • Zabezpieczenia finansowe na rynku bilansującym, tj. monitorowanie nadużyć polegających na  wykorzystaniu zasad uzupełniania zabezpieczeń na RB do osiągnięcia nieuzasadnionych korzyści;
  • Dotrzymanie dyscypliny ruchowej jednostek wytwórczych aktywnych (JGWa);
  • Wycofanie fizyczne, tj. monitorowanie nadużyć polegających na ustalaniu cen na RB na sztucznym poziomie poprzez nieuzasadnione odstawianie jednostek wytwórczych.

Jednocześnie informujemy, że powyższa lista nie wyczerpuje katalogu wszystkich możliwych naruszeń art. 3 i 5 REMIT w odniesieniu do Rynku Bilansującego. Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego prowadzi również analizy w innych obszarach nieujętych w powyższym wykazie, a które mogą stanowić potencjalne źródło Naruszeń REMIT.

Uprzejmie informujemy, że zmiany w strategii, w tym w szczególności nowe obszary monitorowania, zostaną omówione na spotkaniu informacyjnym, którego termin podamy w odrębnym komunikacie.