Agregatorzy i OSD

Agregatorzy to firmy pozyskujące przedsiębiorców (ORedy), którzy mogą przesunąć lub zredukować część pobieranej mocy. Agregatorzy podpisując umowę z przedsiębiorcami:

  • reprezentują ich w kontaktach z PSE
  • są odpowiedzialni za przygotowanie oraz złożenie wymaganych dokumentów i  wniosku o zawarcie umowy
  • udzielają im pomocy w uzyskaniu niezbędnych certyfikatów do pełnienia usługi IRP
  • informują ich o ewentualnych wezwaniach do redukcji przez PSE.

Poniżej zamieszona jest lista agregatorów, którzy zawarli umowy na świadczenie usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.:

Lp. Wykonawca Adres strona internetowa
1. Enel X Polska Sp. z o.o. ul. Złota 59, Budynek Lumen 9p.
00-120 Warszawa
https://www.enelx.com/pl/pl
2. Enspirion Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
www.enspirion.pl
3. LERTA S.A. ul. Wilczak 49
61-623 Poznań
www.lerta.energy
4. Polenergia Obrót S.A. ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
www.polenergia.pl
5. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
https://biznes.tauron.pl/

 

Kolejność na liście jest alfabetyczna. Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego, czyli OSD, to przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, jego eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej, a także niezbędną rozbudowę. Pięciu głównych OSD, którzy swoje sieci dystrybucyjne mają przyłączone do sieci OSP to: Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. i TAURON Dystrybucja S.A. Wskazani powyżej OSD, zgodnie z zasadami określonymi w WDB, przeprowadzają proces certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) i wydają Certyfikaty dla ORed, odpowiednio do miejsca przyłączenia, tj. lokalizacji, w której położony jest dany ORed. Uzyskanie aktywnego Certyfikatu dla ORed jest warunkiem niezbędnym do świadczenia usługi IRP przez aktywnego odbiorcę energii elektrycznej.

Aktualna lista wszystkich OSD w Polsce znajduje się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki https://rejestry.ure.gov.pl/