Agregatorzy i OSD

Agregatorzy to firmy pozyskujące przedsiębiorców (ORedy), którzy mogą przesunąć lub zredukować część pobieranej mocy. Agregatorzy podpisując umowę z przedsiębiorcami:

  • reprezentują ich w kontaktach z PSE
  • są odpowiedzialni za złożenie oferty w postepowaniu przetargowym
  • udzielają im pomocy w uzyskaniu niezbędnych certyfikatów do pełnienia usługi Interwencyjna Redukcja Poboru
  • informują ich o ewentualnych wezwaniach do redukcji przez PSE.

Poniżej zamieszona jest lista agregatorów, którzy świadczą usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.:

Lp.

Wykonawca

Adres

strona internetowa

1.

Enel X Polska Sp. z o.o.

ul. Złota 59, Budynek Lumen 9p.
00-120 Warszawa

https://www.enelx.com/pl/pl

2.

Enspirion Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

www.enspirion.pl

3.

LERTA S.A.

ul. Wilczak 49
61-623 Poznań

www.lerta.energy

4.

Polenergia Obrót S.A.

ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa

www.polenergia.pl

5.

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków

https://biznes.tauron.pl/

Kolejność na liście jest alfabetyczna.

Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego, czyli OSD, to przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, jego eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej, a także niezbędną rozbudowę. Pięciu głównych OSD, którzy swoje sieci dystrybucyjne mają przyłączone do sieci OSP to: Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. i TAURON Dystrybucja S.A.

Aktualna lista wszystkich OSD w Polsce znajduje się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki https://rejestry.ure.gov.pl/