Agregatorzy i OSD

Agregatorzy to firmy pozyskujące przedsiębiorców (ORedy), którzy mogą przesunąć lub zredukować część pobieranej mocy. Agregatorzy podpisując umowę z przedsiębiorcami:

  • reprezentują ich w kontaktach z PSE
  • są odpowiedzialni za złożenie oferty w postepowaniu przetargowym
  • udzielają im pomocy w uzyskaniu niezbędnych certyfikatów do pełnienia usługi Interwencyjna Redukcja Poboru
  • informują ich o ewentualnych wezwaniach do redukcji przez PSE.

Lista agregatorów zostanie opublikowana po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego dotyczącego usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru.

Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego, czyli OSD, to przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, jego eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej, a także niezbędną rozbudowę. Pięciu głównych OSD, którzy swoje sieci dystrybucyjne mają przyłączone do sieci OSP to: Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. i TAURON Dystrybucja S.A.

Aktualna lista wszystkich OSD w Polsce znajduje się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki https://rejestry.ure.gov.pl/