Powrót

Nowy wiceprezydent UCTE

20 września 2006, 00:00

Nowy wiceprezydent UCTE
Uprzejmie informujemy, że Pani Małgorzata Klawe, reprezentująca w UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) PSE Operator S.A. w drodze głosowania wybrana została na stanowisko wiceprezydenta tej organizacji.UCTE jest organizacją zrzeszającą europejskich operatorów systemów przesyłowych. Polski system elektroenergetyczny już w roku 1995 stał się częścią połączonych europejskich systemów elektroenergetycznych pracujących synchronicznie, tzn. umożliwiających transgraniczne przesyłanie energii elektrycznej pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz poprawę warunków niezawodnej pracy systemów. Takie połączenie sprzyja liberalizacji rynku i podnosi bezpieczeństwo energetyczne każdego z państw  dzięki możliwościom dostaw awaryjnych w sytuacjach zagrożeń.

Władzę UCTE stanowią Prezydent, którym jest Jose Penedos, Wiceprezydent - wybrana właśnie Małgorzata Klawe z PSE Operator oraz Przewodniczący Komitetu Sterującego, Gerard Maas. Siedzibą organizacji jest Bruksela.

Pani Małgorzata Klawe od ponad 15 lat odpowiedzialna jest za prowadzenie współpracy międzynarodowej oraz wdrażanie strategicznych rozwiązań w polskim sektorze energetycznym. Pani Klawe była jednym z twórców projektu integracji systemów w 1995 roku grupy CENTREL do UCTE. W latach 2003-2004 pełniła funkcję Prezydenta grupy CENTREL zrzeszającej operatorów systemu przesyłowego z Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Od wielu lat reprezentuje Polskę w Walnym Zgromadzeniu UCTE i ETSO. Obecnie jest doradcą Zarządu PSE-Operator S.A. Jej wiedza, wieloletnie doświadczenie oraz zaangażowanie w tworzeniu krajowych i europejskich rozwiązań dotyczących sektora energetycznego są potwierdzeniem tego, że na stanowisko Wiceprezydenta UCTE została wybrana osoba, która w pełni odpowiada postawionym wymaganiom i która gwarantuje realizację celów jakie stoją przed UCTE. Wydarzenie to jest również dowodem uznania UCTE dla polskiego operatora systemu przesyłowego.