Powrót

Nowy Zarząd LitPol Link

21 listopada 2008, 14:05

Nowy Zarząd LitPol Link
W dniu 21 listopada 2008 roku Rada Nadzorcza LitPol Link powołała nowy Zarząd zgodnie z nominacjami udziałowców Spółki.

Prezesem LitPol Link został Jaroslav Neverovic. Jest on absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w 2001 roku otrzymał tytuł magistra na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Posiada doświadczenie w pracy w bankowości, między innymi był zatrudniony w Citibanku w latach 1999-2001. Od 2001 roku zajmował różne stanowiska w litewskim ministerstwie spraw zagranicznych, gdzie od września 2006 roku pełnił funkcję wiceministra.

Wiceprezesem LitPol Link został Andrzej Kurpiewski. W 1993 roku ukończył Politechnikę Warszawską uzyskując tytuł magistra na Wydziale Elektrycznym. W 2008 uzyskał tytuł MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz London Business School. Pan Kurpiewski zdobył bogate doświadczenie w dziedzinie projektów sieciowych podczas jedenastoletniej pracy na stanowisku kierownika projektu w EPC S.A. W 2007 roku nadzorował studium wykonalności połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, które sporządziło EPC S.A. dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

\"Nowy Zarząd otrzymał zadanie zakończenia do połowy 2009 roku prac przygotowawczych związanych z budową połączenia Alytus-Ełk, a także podjęcia do końca 2009 roku decyzji dotyczącej lokalizacji trasy i warunkach technicznych linii, aby budowa połączenia mogła ruszyć wiosną 2010 roku\" - powiedział profesor Władysław Mielczarski, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Według niego, nowo wybrany Zarząd posiada odpowiednie doświadczenie do wdrożenia projektu, który jest priorytetem dla  Unii Europejskiej. Budowa linii Alytus-Ełk może kosztować około 237 mln EUR.

Nowy Zarząd rozpocznie prace z dniem 1 grudnia bieżącego roku.

LitPol Link jest spółką joint venture litewskiego Lietuvos Energija AB (filia krajowego inwestora LEO LT) oraz polskiego PSE-Operator S.A. Jej celem jest stworzenie mostu elektroenergetycznego łączącego oba kraje.