Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021

9 kwietnia 2020, 15:44

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 w zw. z art. 94 ust. 9 pkt 3) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021 przeprowadzonych w dniu 18 marca 2020 r.

Ww. informacja dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/rynek-mocy-dokumenty-powiazane