Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2021

29 listopada 2018, 14:57

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2021

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 w zw. z art. 94 ust. 9 pkt 1) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021 przeprowadzonej w dniu 15 listopada 2018 r.

Ww. informacja dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/rynek-mocy-dokumenty-powiazane