Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023

22 marca 2022, 19:07

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, podają do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023, przeprowadzonych w dniu 17 marca 2022 r., zgodnie z art. 29 ustawy.

Wstępne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023 zawierające wykazy jednostek rynku mocy, w odniesieniu do których zostają zawarte umowy mocowe, są dostępne pod adresami: https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-1-kwartal-2023, https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-2-kwartal-2023, https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-3-kwartal-2023 oraz https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-4-kwartal-2023.

Umowy mocowe zostają zawarte pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy.

PSE S.A. informują, że:

  • aukcja dodatkowa na 1. kwartał zakończyła się w rundzie 1. z ceną 333,68 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych na 1. kwartału roku dostaw 2023 wynosi 1 254,185 MW,
  • aukcja dodatkowa na 2. kwartał zakończyła się w rundzie 6. z ceną 190,00 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych na 2. kwartału roku dostaw 2023 wynosi 488,506 MW,
  • aukcja dodatkowa na 3. kwartał zakończyła się w rundzie 5. z ceną 212,40 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych na 3. kwartału roku dostaw 2023 wynosi 435,256 MW,
  • aukcja dodatkowa na 4. kwartał zakończyła się w rundzie 1. z ceną 364,00 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych na 4. kwartału roku dostaw 2023 wynosi 1 226,563 MW.