Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Ogólnopolski konkurs "Bezpieczniej z prądem" rozstrzygnięty!

23 czerwca 2010, 00:00

Ogólnopolski konkurs "Bezpieczniej z prądem" rozstrzygnięty!
Już ponad 70 tys. dzieci i młodzieży ze szkół w całej Polsce wzięło udział w programie edukacyjnym "Bezpieczniej z prądem". Do tegorocznej VI edycji przystąpiło ponad 500 osób. Finałowa gala odbyła się w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator w Konstancinie-Jeziornie.Od 8 lat Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (pomysłodawca akcji) oraz spółki energetyczne popularyzują wiedzę o energii elektrycznej wśród młodych ludzi. Celem programu jest podnoszenie świadomości właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej.

Patronat nad akcją objął minister gospodarki

Program "Bezpieczniej z prądem" zdobył uznanie wśród przedstawicieli instytucji i urzędów centralnych – honorowy patronat nad każdą edycją programu obejmowali: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka i Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W tym roku patronatem honorowym kampanię objął także Minister Gospodarki. Ważnym partnerem programu jest także Państwowa Straż Pożarna. Przede wszystkim jednak program jest pozytywnie odbierany przez nauczycieli, metodyków, media oraz samych adresatów programu, czyli dzieci i młodzież. Ponadto statystyki świadczą o tym, że prowadzenie takich akcji wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej, co jest najważniejszym celem dla organizatorów programu. W ramach każdej edycji programu, w szkołach podstawowych, a także w gimnazjach na terenie działania spółek energetycznych, które biorą udział w programie, odbywają się pokazy filmów edukacyjnych i specjalne prelekcje, w trakcie których przekazywana jest uczniom wiedza dotyczącą bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej. Wspólnymi elementami wszystkich edycji programu są konkursy, m.in.: plastyczny, fotograficzny, literacki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Tematami przewodnimi tych prac są przede wszystkim: bezpieczeństwo podczas wykorzystywania energii elektrycznej i urządzeń nią zasilanych oraz zachowania sprzyjające ochronie środowiska i racjonalnemu wykorzystywaniu energii. Konkursy przebiegają w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim. Nagrody otrzymują zarówno laureaci, jak i szkoły, do których uczęszczają. W tym roku oprócz PTPiREE do akcji przystąpiły takie spółki energetyczne jak: PSE Operator, Enea Operator, Energa we współpracy z Energa – Operator, EnergiaPro, Enion, Grupa Kapitałowa PGE oraz Tauron Polska Energia.

Kategorie konkursowe

W tegorocznej edycji uczestnicy konkursów rywalizowali w trzech kategoriach. Klasy I–III w konkursie plastycznym „Wizyta w krainie przyjaznej energii”, klasy IV–VI w konkursie literackim „Moja przygoda w świecie energii przyszłości”, a uczniowie gimnazjów w konkursie fotograficznym „Energia elektryczna wokół nas”. Komisja Konkursowa, oceniając prace plastyczne, brała pod uwagę przede wszystkim takie kryteria jak zrozumienie tematu i jego oryginalne ukazanie oraz samodzielność wykonania pracy. W przypadku prac literackich, oceniający liczyli się z takimi kryteriami jak: ujęcie tematu, walory artystyczne i oryginalność tematu. Równie ważna była zwięzłość wypowiedzi oraz poprawność językowa i stylistyczna. Przy ocenie fotografii zebrana komisja kierowała się ciekawym, oryginalnym ujęciem tematu a także dobrym warsztatem wykonania zdjęć. Z etapów regionalnych organizowanych przez spółki energetyczne do finału ogólnopolskiego zakwalifikowano 40 prac plastycznych, 36 prac literackich oraz 105 fotografii.

Po raz pierwszy do akcji przystąpił PSE Operator

Biuro Komunikacji Korporacyjnej PSE Operator przeprowadziło regionalny etap konkursów edukacyjnych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, nie tylko z terenu Warszawy. Przystąpienie spółki do programu „Bezpieczniej z prądem” realizowane jest w ramach Społecznej Odpowiedzialność Biznesu (CSR). Ogłoszone przez PSE Operator konkursy na terenie Warszawy objęte zostały honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Spółka zgodnie z ogólnopolskim regulaminem konkursów przyjmowała również prace napływające z tych terenów kraju, gdzie konkursy nie zostały przeprowadzone (np. z obszaru działania PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego). Konkursy PSE Operator trwały od 25 stycznia do 26 marca br., a ich rozstrzygnięcie nastąpiło w kwietniu br.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.bezpieczniezpradem.pl