Powrót

Operator Systemu Przesyłowego w Polsce zmienił nazwę

10 stycznia 2013, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego w Polsce zmienił nazwę
Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy z dnia 9 stycznia br., w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana nowa nazwa polskiego Operatora Systemu Przesyłowego. Zatem, od dnia 10 stycznia br. nowa nazwa Spółki brzmi:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Intencją tej zmiany jest przyjęcie przez Spółkę nazwy historycznie kojarzonej z działalnością przesyłową w Polsce, która jest rozpoznawalna nie tylko wśród osób spoza branży, ale także na forum międzynarodowym. Nazwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. to kontynuacja kilkudziesięcioletniej tradycji Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce, wskazująca na centralną rolę firmy w zarządzaniu Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

W związku z powyższym w korespondencji, na fakturach oraz umowach konieczne jest używanie nowej nazwy Spółki. Aktualny odpis z KRS z dnia 10 stycznia 2013 roku znajduje się na stronie internetowej pod nowym adresem www.pse.pl/krs.pdf lub pod pozostającym nadal aktywnym adresem www.pse.pl/krs.pdf.

Dozwolone jest używanie skrótów nazwy firmy:

  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
  • PSE S.A.

Pozostałe informacje w tym numery rejestrowe pozostają bez zmian:

NIP: 526-27-48-966,
REGON: 015668195,
Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.