Powrót

Operatorzy Regionu Europy Środkowo-Wschodniej dążą do implementacji alokacji zdolności przesyłowych metodą "flow-based"

5 sierpnia 2011, 00:00

Operatorzy Regionu Europy Środkowo-Wschodniej dążą do implementacji alokacji zdolności przesyłowych metodą "flow-based"
Operatorzy systemów przesyłowych Regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE)  potwierdzają, że docelowym modelem europejskiego rynku energii elektrycznej jest "full price market coupling" w oparciu o wyznaczanie i alokację zdolności przesyłowych metodą "flow-based" (FBA).
Przemyślana decyzja o rozpoczęciu projektu wdrożenia FBA podjęta przez OSP Regionu CEE została potwierdzona przez Europejskich Regulatorów zrzeszonych w ACER, którzy zadeklarowali w Wytycznych Ramowych w sprawie Alokacji Zdolności Przesyłowych i Zarządzania Ograniczeniami, że wyznaczanie zdolności przesyłowych metodą „flow-based” jest preferowane dla sieci oczkowych charakteryzujących się znaczącą współzależnością pomiędzy przepływami, jak to ma miejsce w przypadku regionu CEE.

Po decyzji High Level Meeting regionu CEE, która jest spodziewana pod koniec września 2011 r., Regulatorzy poszczególnych krajów regionu wspólnie zadecydują o uruchomieniu aukcji explicit dla rynku dnia następnego w 2012 roku.

Decyzja zostanie podjęta po dokładnej analizie możliwych wariantów metody „flow-based”, biorąc pod uwagę zarówno korzyści ekonomiczno-społeczne, jak i  bezpieczeństwo pracy systemu. Intensywne działania badawczo-rozwojowe prowadzone w ramach regionalnego projektu FBA doprowadziły do udoskonalenia tej metody. Kierunek zmian został wyznaczony  poprzez ustalenie regionalnych kryteriów akceptacji dla nowej metody FBA zakładających, że jest ona akceptowalna o ile zagwarantuje poziom bezpieczeństwa pracy sieci i korzyści ekonomiczno-społeczne wyższe lub co najmniej równe wartościom wynikającym z aukcji bazujących na metodzie ATC. Wyniki najnowszych testów typu "Dry Run" będą miały istotne znaczenie dla oceny zainteresowanych stron oraz ostatecznej akceptacji metody.

OSP Europy Środkowo-Wschodniej są przekonani, że uruchomienie aukcji explicit wg metody FBA w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej będzie kamieniem milowym w procesie wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych w Europie. Doświadczenia  z uzyskane z funkcjonowania metody FBA mogą doprowadzić do wzmocnienia współpracy międzyregionalnej z regionem Europy Środkowo-Zachodniej (CWE) i innymi regionami europejskimi, oraz przyczynią się do zapewnienia harmonizacji procesu wyznaczania zdolności przesyłowych w Europie.

Operatorzy Systemu Przesyłowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej