Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Opiniowanie specyfikacji technicznej

20 listopada 2019, 15:00

Opiniowanie specyfikacji technicznej
Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Realizacja testów Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN): FAT, SAT i Końcowych”.

W związku z opracowaniem specyfikacji technicznej, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.

Specyfikacja technczna określa m. in. cel, warunki przeprowadzenia, wymagane dokumenty oraz wymagane zaplecze techniczne podczas realizacji testów FAT, SAT i Końcowych dla SSiN. Dokument zawiera także wzory programów realizacji powyższych testów.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana specyfikacja techniczna.

Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 29 listopada 2019 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.