Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Opiniowanie specyfikacji technicznej dla szaf pomiarowych stosowanych na stacjach elektroenergetycznych PSE

6 listopada 2019, 14:30

Opiniowanie specyfikacji technicznej dla szaf pomiarowych stosowanych na stacjach elektroenergetycznych PSE
W związku z opracowaniem zaktualizowanej wersji Standardowej Specyfikacji Technicznej dla szaf pomiarowych stosowanych na stacjach elektroenergetycznych PSE S.A., zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.

Specyfikacja techniczna określa wymagania dla szaf pomiarowych przeznaczonych do zabudowy w stacjach elektroenergetycznych własności PSE S.A. i dedykowanych do:

  • instalacji układów pomiarowo-rozliczeniowych lub bilansowo-kontrolnych energii elektrycznej oraz analizatorów jakości energii elektrycznej własności PSE S.A. – wersja A,
  • instalacji układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej własności kontrahentów PSE S.A. – wersja B.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna.

Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 20 listopada 2019 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.