Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3 sierpnia 2018, 14:30

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z opracowaniem przez PSE S.A. Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania techniczne dotyczące Analizatorów Jakości Energii Elektrycznej instalowanych na stacjach elektroenergetycznych NN/WN należących do PSE S.A.

W dokumencie przedstawiono wymagania techniczne, które obejmują:

  • urządzenia pomiarowe (analizatorów) jakości energii elektrycznej (JEE) pracujące
    w układach pomiarowych, których wskazania stanowią podstawę do oceny parametrów jakości energii elektrycznej,
  • oprogramowanie Systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej (SMJEE),
  • jednostkę centralną Systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej (SMJEE).

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2018 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przeanalizowane celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.