Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Lokalizacja układów pomiarowych energii elektrycznej w obiektach elektroenergetycznych PSE S.A.”

25 stycznia 2021, 15:03

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Lokalizacja układów pomiarowych energii elektrycznej w obiektach elektroenergetycznych PSE S.A.”
W związku z opracowaniem Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Lokalizacja układów pomiarowych energii elektrycznej w obiektach elektroenergetycznych PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna określa zasady opomiarowania stacji elektroenergetycznych NN/110 kV i NN/SN, których właścicielem lub współwłaścicielem jest OSP oraz możliwości odczytu i udostępniania danych pomiarowych przez Operatora Systemu Przesyłowego oraz podmioty przyłączone do sieci przesyłowej.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: be@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z kartą uwag. Uzupełnioną kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.