Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. "Osprzęt stacyjny"

22 kwietnia 2020, 15:44

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. "Osprzęt stacyjny"

W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ”Osprzęt stacyjny”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Udziału w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl  poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z kartą uwag oraz kwestionariuszem pytań. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 08.05.2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.