Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Opiniowanie Suplementu do Standardowych Specyfikacji Technicznych

27 lipca 2018, 16:58

Opiniowanie Suplementu do Standardowych Specyfikacji Technicznych
Opiniowanie Suplementu do Standardowych Specyfikacji Technicznych w zakresie wymagań stawianym materiałom polimerowych stosowanych przy produkcji kompozytowych izolatorów osłonowych aparatury i urządzeń WN i NN

W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Suplementu do Standardowych Specyfikacji Technicznych w zakresie wymagań stawianych materiałom polimerowym stosowanym przy produkcji kompozytowych izolatorów osłonowych aparatury i urządzeń WN i NN, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Udziału w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl  poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowany Suplement wraz z kartą uwag oraz kwestionariuszem pytań. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 11.09.2018 r.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.