Powrót

Oświadczenie PSE-Operator S.A. wobec publikacji Raportu Wstępnego Zespołu ds. Analiz zakłóceń w systemie elektroenergetycznym w roku 2006

27 listopada 2006, 15:51

Oświadczenie PSE-Operator S.A. wobec publikacji Raportu Wstępnego Zespołu ds. Analiz zakłóceń w systemie elektroenergetycznym w roku 2006
Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, w dniu 8 listopada 2006 roku ukazał się Raport Wstępny Zespołu ds. Analiz zakłóceń w systemie elektroenergetycznym w roku 2006. Tekst raportu nie został przez Zespół formalnie przyjęty, a opublikowana wersja nie została podpisana przez jej autorów.

Uprzejmie informujemy, że po zapoznaniu się z kolejną wersją \"Raportu Wstępnego Zespołu ds. Analiz zakłóceń w systemie elektroenergetycznym\" z dn. 8.11.2006 r., utwierdziliśmy się ostatecznie w przekonaniu, że Zespół nie jest w stanie dokonać merytorycznej oceny faktycznego przebiegu zdarzeń w KSE w dniu 26.06 br.
Przedstawiony raport nie spełnia naszym zdaniem elementarnych wymogów rzetelności. Nie zostały w nim uwzględnione żadne, oparte na danych źródłowych, informacje przedstawione przez PSE-Operator S.A. w ramach prac Zespołu. Podtrzymujemy nadal nasze stanowisko do Zarysu Raportu.
Warto też zaznaczyć, że w raporcie zupełnie pominięto najważniejsze problemy w funkcjonowaniu polskiego Operatora w zakresie jego niezależności.
Uważamy, że wobec poważnych problemów związanych z bezpieczeństwem pracy całości systemów połączonych UCTE, o czym świadczy rozległa awaria w systemie europejskim 4.11.2006 r., nasz dalszy udział w pracach nad raportem jest niecelowy. Uniemożliwia on nam realizację ważnych, operacyjnych zadań związanych z zapewnieniem niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego, w tym w pracach nad wyjaśnieniem przyczyn awarii w systemie UCTE.
Odpowiedzialność za zawartość i wnioski z Raportu winni wziąć na siebie wyłącznie jego autorzy.

PREZES ZARZĄDU
Stefania Kasprzyk