Powrót

Plan Koordynacyjny Roczny na 2009, 2010 i 2011 r.

1 grudnia 2008, 00:00

Plan Koordynacyjny Roczny na 2009, 2010 i 2011 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący opracowania Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2009, 2010 i 2011 r.

PSE-Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym i zawierają dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych. Harmonogramy remontów jednostek wytwórczych zostały w miarę możliwości skoordynowane z okresami ograniczeń sieciowych.

Na stronie internetowej pod adresem www.pse.pl są publikowane prognozowane bilanse mocy na poszczególne miesiące w 2009r. Prognozowane bilanse mocy na lata 2010 i 2011 zostaną opublikowane po analizie harmonogramów remontów jednostek wytwórczych i skoordynowaniu ich ze sobą. Wytwórcy dysponujący JWCD otrzymają dodatkowo dane odnośnie ograniczeń i wymuszeń sieciowych na 2009 rok dotyczących ich jednostek wytwórczych.