Powrót

Platforma Informacyjna Inteligentnego Opomiarowania

10 maja 2010, 00:00

Platforma Informacyjna Inteligentnego Opomiarowania
www.piio.pl - Pierwsza w Polsce witryna internetowa poświęcona wdrażaniu systemu Smart Metering w Polsce. Jej powstanie jest efektem wielu dyskusji, debat, konferencji i seminariów poświęconych systemowi inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci, dla których wspólnym mianownikiem przez wiele ostatnich lat było i w dalszym ciągu jest przygotowanie Polski do implementacji wymienionych rozwiązań systemowych.

W założeniach, witryna ma być platformą wymiany informacji i myśli oraz kompendium wiedzy o problemach wdrażania inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci. Twórcy mają nadzieję, iż witryna spełni rolę efektywnego kanału dystrybucji informacji do odbiorców, dostawców, wytwórców energii oraz do przedsiębiorstw sieciowych, a także stanie się źródłem informacji dla mediów, a co za tym idzie opinii publicznej. Spektrum zagadnień, których dotyczy witryna to:

  • poprawa konkurencyjności rynku energii elektrycznej
  • ochrona interesów odbiorców energii elektrycznej
  • wzrost efektywności użytkowania energii elektrycznej
  • wdrożenie programów zarządzania popytem
  • wprowadzenie inteligentnego opomiarowania (Smart Metering)
  • promowanie koncepcji inteligentnej sieci elektroenergetycznej (Smart Grid)

Inicjatorem powstania PIIO bezpośrednio jest Ministerstwo Gospodarki, Urząd Regulacji Energetyki i Sejm RP jako autorzy większości wydarzeń dotyczących Smart Meteringu w Polsce. Witryna powstała w ramach projektu "Budowa systemu zarządzania popytem na rynku energetycznym", którego realizatorem jest PSE Operator S.A. Serdecznie Państwa zapraszamy do kontaktu.