Powrót

Podpisanie umowy na linię tymczasową

12 lutego 2013, 00:00

Podpisanie umowy na linię tymczasową
8 lutego 2013 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetyczne odbyło się uroczyste podpisanie umowy z firmą Tower Solutions z Woodbine Ale (Ontario Kanada) na dostawę kompletnego zestawu do budowy linii tymczasowej na potrzeby awaryjnej odbudowy linii przesyłowych 220 i 400 kV.

PSE SA reprezentowali dwaj Członkowie Zarządu - Kazimierz Kułaga i Grzegorz Tomasik. Podpisanie umowy zwieńczyło wielomiesięczny okres postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji.

Zgodnie z umową, linia ma zostać dostarczona na stację elektroenergetyczną Rogowiec w ciągu  najbliższych 3 miesięcy.

Zaimplementowanie rozwiązania linii tymczasowych w Polsce będzie stanowić ważny element infrastruktury krytycznej. Stosowanie linii tymczasowych istotnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracy sieci, jak również może być pomocna w realizacji inwestycji sieciowych. – podkreśla Grzegorz Tomasik, Członek Zarządu PSE. Zastosowanie tymczasowych linii wysokiego napięcia powinno mieć miejsce nie tylko w sytuacjach awaryjnych, ale także w przypadku prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych wpływając na zwiększenie pewności zasilania z sieci przesyłowej - dodaje Kazimierz Kułaga, Członek Zarządu PSE.

Poza dostarczeniem kompletnego zestawu linii, zgodnie z podpisaną umową wykonawca linii zobowiązał się m.in. do przeprowadzenia instruktażu personelu Operatora Systemu Przesyłowego w zakresie montażu słupów oraz szkolenia w zakresie obsługi dostarczonego w pakiecie programu komputerowego.