Powrót

Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo"

6 czerwca 2012, 00:00

Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo"
6 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki została zwarta umowa o dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo".

Umowa została podpisana przez PSE Operator z Ministerstwem Gospodarki, a dotyczy ona realizacji projektu rozbudowy stacji 400/110 Słupsk. Inwestycja współfinansowana będzie w ramach Działania 9.6, Priorytetu IX, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W imieniu PSE Operator umowę podpisał Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE Operator oraz Kazimierz Kułaga, członek zarządu PSE Operator. Ze strony Ministerstwa Gospodarki podpisy złożyła Zenona Barszczewska-Rolf, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki.

Rozbudowa stacji Słupsk Wierzbięcino jest inwestycją, która ma przyczynić się do zniesienia istotnej bariery dla rozwoju energetyki odnawialnej, jaką jest brak dostatecznie rozwiniętych sieci przesyłowych na obszarach, gdzie budowane są jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii, a tym samym wspieranie procesu dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Dzięki realizacji projektu, do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, zostaną przyłączone, co najmniej, dwie farmy wiatrowe oraz zostaną stworzone warunku do przyłączenia w przyszłości kolejnych farm.