Powrót

Podpisanie umowy ramowej pomiędzy PSE-Operator S.A. a Stowarzyszeniem Elektryków Polskich

14 czerwca 2007, 00:00

Podpisanie umowy ramowej pomiędzy PSE-Operator S.A. a Stowarzyszeniem Elektryków Polskich
W dążeniu do ciągłego usprawniania realizowanych funkcji krajowego i międzynarodowego operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, mając również na uwadze udoskonalanie procesów zarządzania przepływami energii elektrycznej w elektroenergetycznym systemie przesyłowym, PSE-Operator S.A. postanowił usystematyzować i rozwinąć bezpośrednią współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, podpisując dnia 12 czerwca 2007 r. umowę ramową.SEP będąc największym polskim stowarzyszeniem naukowo-technicznym, którego zakres działalności obejmuje elektrotechnikę, energetykę i elektroenergetykę, zapewnia możliwość doraźnego i niezwłocznego wsparcia działań podejmowanych przez PSE-Operator S.A.

Jest to kolejna organizacja naukowo-techniczna, z którą PSE-Operator S.A. będzie prowadził współpracę naukową. Dotychczas podpisane zostały umowy ramowe m.in. z: Instytutem Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, Instytutem Energetyki oddział Gdańsk.