Powrót

Połączenie stałoprądowe Polska-Szwecja w rękach operatorów

31 sierpnia 2012, 00:00

Połączenie stałoprądowe Polska-Szwecja w rękach operatorów
PSE Operator S.A. i Affärsverket svenska kraftnät (OSP Szwecji) informują, iż w dniu 31 sierpnia 2012 r. zakończony został proces przekształcenia połączenia stałoprądowego łączącego systemy przesyłowe Polski i Szwecji w połączenie transgraniczne w pełni operatorskie.

Połączenie to stanowi od teraz współwłasność operatorów polskiego i szwedzkiego, co jest zgodne z preferowanym w UE modelem działania transgranicznych połączeń. Od 2010 roku prowadzone były intensywne prace mające na celu doprowadzenie do przekształcenia połączenia stałoprądowego, w które zaangażowanych było kilka podmiotów z Polski i Szwecji pod nadzorem regulatorów polskiego i szwedzkiego. W ostatnim okresie prace te uległy znacznemu przyśpieszeniu. Wzmożone wysiłki obu stron doprowadziły do szybkiego zakończenia prac.

Nowe rozwiązanie jest w całości zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz kierunkiem przekształceń europejskiego rynku energii elektrycznej. Kontynuowany będzie, wdrożony w grudniu 2010 roku, rynkowy mechanizm udostępniania zdolności przesyłowych poprzez mechanizm market coupling, w ramach aukcji niejawnych typu implicit, organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. i Nordpool Spot AS.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu kabel stałoprądowy 450 kV, łączący system polski ze szwedzkim w relacji Słupsk – Stärnö, stanowi ważne połączenie transgraniczne, zarówno z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE, współpracy z sąsiednimi operatorami systemu przesyłowego jak i rozwoju jednolitego rynku energii elektrycznej w Europie.