Powrót

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju

3 lutego 2015, 14:57

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju
PSE dołączyły do nielicznego w Polsce grona firm, które opracowują raporty zrównoważonego rozwoju zgodnie z międzynarodowym standardem G4 Global Reporting Initiative. Publikacja raportu jest naturalną konsekwencją wdrażania strategii Spółki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Opublikowany na początku 2015 r. Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE kompleksowo przedstawia sposób działania firmy oraz jej wpływ na gospodarkę, społeczeństwo oraz środowisko. Wpływ ten został wyrażony poprzez obiektywne wskaźniki ilościowe i jakościowe oraz mierniki efektywności zamieszczone w  dokumencie. Oprócz kluczowych informacji dotyczących działalności Spółki w latach 2012-2013, Raport uwzględnia wybrane dane odnoszące się do 2014 roku.

Realizacja celów określonych w strategii PSE na rzecz zrównoważonego rozwoju wymaga konsekwentnego budowania wśród partnerów Spółki świadomości i wiedzy na temat prowadzonej przez PSE działalności, znaczenia Spółki dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także konieczności zapewniania wsparcia dla  realizacji stojących przed Spółką zadań. Opracowanie raportu zgodnie ze standardem GRI G4, oznacza uwzględnienie „głosu istotnych grup interesariuszy” w procesie jego tworzenia. Dlatego treść raportu stanowi również odpowiedź na potrzeby interesariuszy PSE, którzy wyrazili swoje opinie w specjalnie przygotowanej na tę okazję ankiecie on-line oraz podczas zorganizowanej sesji dialogowej w siedzibie Spółki.

Zarówno Zarząd, jak i pracownicy PSE, od lat mają świadomość i potrzebę wypełniania swoich zadań w  zgodzie z zasadami  zrównoważonego rozwoju. Dążymy do tego, żeby PSE, które realizując swoje ustawowe obowiązki OSP wpływają na rozwój regionu i kraju, były jednocześnie firmą dbającą o środowisko przyrodnicze i społeczne. Właściwe relacje z bezpośrednimi „sąsiadami” infrastruktury elektroenergetycznej są dla nas niezwykle ważne – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE. Ta świadomość w naszej Spółce była konsekwentnie budowana od kilku lat, jednak dopiero teraz uznaliśmy, że jesteśmy gotowi do  udokumentowania i pokazania naszej działalności w tym obszarze – dodaje Prezes Henryk Majchrzak.

Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE powstał w oparciu o najnowsze międzynarodowe standardy raportowania wyznaczone przez międzynarodową organizację Global Reporting Initiative w wersji G4 i  pomyślnie przeszedł proces weryfikacji. Dokument otrzymał również znak Materiality Matters Check potwierdzający jego rzetelność i zgodność z wytycznymi GRI.

Treść Raportu Zrównoważonego Rozwoju PSE dostępna jest na stronie internetowej Spółki, pod adresem www.pse.pl