Powrót

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchamiają Symulator Krajowego Systemu Elektroenergetycznego!

19 września 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchamiają Symulator Krajowego Systemu Elektroenergetycznego!
19 września 2013 r. z udziałem Janusza Piechocińskiego - Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Marka Woszczyka – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został otwarty Symulator KSE - pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z najbardziej nowoczesnych ośrodków szkoleniowych dla służb ruchowych Operatora Systemu Przesyłowego i Operatorów Systemu Dystrybucyjnego.


Uroczystość otwarcia Symulatora KSE w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych – od lewej: Marek Woszczyk – Prezes URE; Janusz Piechociński – Wicepremier i Minister Gospodarki, Henryk Majchrzak – Prezes PSE

Projekt budowy Symulatora KSE jest wspólnym przedsięwzięciem PSE i spółki zależnej - PSE Innowacje. Symulator pozwoli nie tylko na przeprowadzanie szkoleń dla dyspozytorów Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM) i Okręgowych Dyspozycji Mocy (ODM), ale również dla dyspozytorów Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz Dyżurnych Inżynierów Ruchu Elektrowni (DIRE). Możliwe będzie także ćwiczenie współpracy pomiędzy służbami dyspozytorskimi KDM i ODM podczas pracy KSE w stanach normalnych, zakłóceniowych i awaryjnych, w środowisku pracy dyspozytorów zbliżonym do rzeczywistego.

Zaletą Symulatora KSE jest przede wszystkim praca w trybie czasu rzeczywistego, możliwość równoległej symulacji pracy kilku niezależnych systemów asynchronicznych oraz symulacji zarówno zjawisk wolnozmiennych jak i szybkozmiennych. Dla bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego niezwykle istotna jest umiejętność rozpoznawania i likwidowania zagrożeń oraz właściwe postepowanie służb dyspozytorskich KDM i ODM w stanach pracy zakłóceniowej i awaryjnej. Dlatego też wyłączenia kaskadowe, zwarcia, utrata stabilności napięciowej, a nawet rozpad i odbudowa systemu – to tylko część zjawisk, które będą objęte zakresem szkoleń prowadzonych w naszym Symulatorze – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE.

Bardzo szeroki zakres szkoleń ma na celu, przede wszystkim:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa i niezawodności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE),
 • skrócenie czasu rozpoznania zagrożenia oraz czasu likwidacji awarii w KSE,
 • ograniczenie zasięgu oraz skutków awarii systemowych oraz lokalnych (zmniejszenie ilości niedostarczonej energii elektrycznej),
 • poprawienie stanu bezpieczeństwa pracowników oraz urządzeń elektroenergetycznych,
 • poprawienie poziomu utrzymania sieci przesyłowej.

Realizacja ustawowych obowiązków Operatora Systemu Przesyłowego w zakresie prowadzenia ruchu KSE wymaga ścisłej współdziałania z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych. Spójny system szkoleń bez wątpienia pozwoli na jeszcze bardziej efektywną realizację nałożonych na nas zadań – uważa Jerzy Dudzik – szef Krajowej Dyspozycji Mocy, Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich PSE.

Symulator KSE, oprócz właściwego treningu operatorskiego, będzie mógł być wykorzystywany w celach edukacyjnych i poznawczych. Pracownicy innych niż służby dyspozytorskie działów OSP i OSD oraz studenci i pracownicy uczelni technicznych również będą mieli możliwość zapoznania się z działaniem systemu elektroenergetycznego, m.in. w zakresie takich zagadnień jak:

 • zrozumienie dynamiki pracy KSE oraz jego współpracy z systemami połączonymi,
 • struktura KSE,
 • rola elektrowni w regulacji systemowej,
 • bezpieczeństwo pracy KSE,
 • zagadnienia rynku energii elektrycznej,
 • monitorowanie pracy oraz prowadzenie ruchu KSE.

Symulator KSE, jako ośrodek szkoleniowy dla służb dyspozytorskich pozwoli na jeszcze bardziej skuteczną realizację misji Operatora Systemu Przesyłowego, jaką jest niezawodna i efektywna praca systemu elektroenergetycznego w Polsce.

Centrum szkoleniowe bedzie nosiło imię Stefanii Kasprzyk – wieloletniej Prezes Zarzadu Polskich Sieci Elektroenergetycznych.